·▪•● پاور پوینت های شیمی ●•▪·


  » راهنمای استفاده از مطالب :

- مطالب به دو صورت پاور پوینت و فایل زیپ شده قرار داده شده که آماده دانلود می باشد

- در صورت نداشتن نرم افزار پاور پوینت آن را می توانید از اینجا دانلود کنید .

- در صورت نداشتن نرم افزار وین زیپ یا مشاهده فایل زیپ آن را می توانید از اینجا دانلود کنید .

- جهت دریافت مطالب ابتدا گزینه مورد نظر را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید .

- پنجره جدیدی باز خواهد شد که برای مشاهده مطلب کلید open و در صورت ذخیره ساری کلیدsave را فشار دهید .

page:  1    2    3   


 

نام درس

نويسنده دريافت فايل
1  آزمايشگاه شيمي آلي دكترمعصومي

powerpoint   zip file

2  آزمايشگاه شيمي آلي2 حليمي powerpoint   zip 

file
3  آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 مولوي powerpoint   zip 

file
4  آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي قرباني كلهر powerpoint   zip file
5  آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي دكتر ميزاني powerpoint   zip 

file
6  آزمايشگاه مباني بيوشيمي مولوي powerpoint   zip 

file
7  آزمايشگاه مباني شيمي آلي دكتر بنايي powerpoint   zip 

file
8  آزمايشگاه شيمي معدني1 قهري صارمي powerpoint   zip 

file
9  اسپكتروسكوپي اتمي توللي powerpoint   zip file
10  اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1 دكترنژاد علي powerpoint   zip file
11  اسپكتروسكوپي مولكولي توللي powerpoint   zip file
12  اصول محاسبات شيمي صنعتي لطفياني

powerpoint   zip file

13  اصول صنايع شيميايي دكترعطاران

powerpoint   zip file

14  اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي مولوي powerpoint   zip file
15  الكتروشيمي صنعتي مظفري powerpoint   zip file
16  تاريخ علم شيمي آمي سما powerpoint   zip file
17  جداسازي و شناسايي تركيبات آلي دكترمعصومي powerpoint   zip file
18  جداسازي و شناسايي تركيبات آلي دكتر وصالي

powerpoint   zip file

19  روش استفاده از متون علم شيمي مولوي

powerpoint   zip file

20  روش تجزيه مقادير بسيار كم يگانه فعال

powerpoint   zip file

21  روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي توللي powerpoint   zip file
22  ریاضی عمومی 1 دسترنج powerpoint   zip file
23  سنتز تركيبات آلي معتمدي

powerpoint   zip file

24  سنتز تركيبات آلي با روش گسستن دكتر ستار ارشدي powerpoint   zip file
25  شيمي آب دكتر سقط فروش

powerpoint   zip file

26  شيمي آلي 1 بنايي powerpoint   zip file
27  شيمي آلي 1 جليل لاري powerpoint   zip file
28  شيمي آلي 1 معتمدي

powerpoint   zip file

29  شيمي آلي 1 دكتر معصومي powerpoint   zip file
30  شيمي آلي 2 بنايي powerpoint   zip file
ادامه جدول را در صفحات بعدی دریافت کنید:

page:  1    2    3


Copyright © 2009 www.iauShimi.blogfa.com

  » Template Designer : Majid Enteshari - Powered By : iauShimi.blogfa.com ©
  »
   کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد.